Náš nový sklad, který byl postaven v roce 1994, má celkovou výměru 810 m². Slouží k upravování, třídění, konzervování a chlazení hovězích kůží. Technické zařízení skladu kůží je rozděleno na:


 
Zpracovatelská hala

I.  DOPRAVNÍ A TŘÍDÍCÍ, ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ LINKA PRO ČERSTVÉ KŮŽE


Dopravní linka

 
Čerstvé kůže se hákují a dopravní elevátor je posouvá na nerezový stůl. Po kontrole posune řetězový dopravník kůže na váhu spojenou s evidenčním a řídícím terminálem. Zde se zadá kategorie, jakost, číslo kůže a váha každé jednotlivé kůže. Data jsou evidována v počítači.


Za pomoci terminálu se kůže posouvají na určenou dráhu ve skladu – buď k solení (8 ks trubkové dráhy délce 150 m) nebo do chladírny ( 5 ks trubkové dráhy v délce 215 m)


 
Počítačový terminal

II.  KŮŽE URČENÉ PRO EXPEDICI VE VYCHLAZENÉM STAVU


Chladírna

 
Kůže určené pro expedici ve vychlazeném stavu se posunou řetězovým dopravníkem do chladírny. V chladírně je 5 trubkových drah v celkové délce 215 m. Chladírna má digitální regulaci jak vlhkosti vzduchu, tak teploty. Uvnitř chladírny jsou 4 kondenzační jednotky, které jsou zásobovány dvěma na sobě nezávislými, chladícími systémy


Při výpadku jednoho systému má zbývající systém dost kapacity na udržení teploty. Chladírna má také silný dieselagregát, který v nouzovém případě přebere zásobování elektrickou energií – v naší chladírně máme při plném výkonu týdenní kapacitu 2,5 – 3 tis. kusů čerstvých hovězích kůží .


 
Třídění kůží

 TŘÍDENÍ SOLENÝCH KŮŽÍ


Síťový stůl

 
V našem skladu přejímáme i kůže, které byly dovezeny v soleném stavu. Kategorizují se přes nerezový síťový stůl a digitální váhy. Tuto práci se surovými kůžemi provádíme i ve mzdě. Celková kapacita třídění solených kůží je v současné době cca 2.000 ks kůží týdně při plném výkonu. Celý provoz je v období letních měsíců chlazen na 14° C.